Κοινωνικά μηνύματα
Διαγωνισμός τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου
Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική σελίδα / Νομοθεσία / Πυροπροστασία / Υφιστάμενα κτίρια
Επιστροφή Είσοδος χρηστών Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Υφιστάμενα κτίρια
 • Εμπορικά καταστήματαΕμπορικά καταστήματα
 • ΓραφείαΓραφεία
 • ΕκπαιδευτήριαΕκπαιδευτήρια
 • Χώροι συνάθροισης κοινούΧώροι συνάθροισης κοινού
 • Ξενοδοχεία & κατασκηνώσεις με μόνιμες κατασκευέςΞενοδοχεία & κατασκηνώσεις με μόνιμες κατασκευές
 • Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες & αποθήκες αυτώνΒιομηχανίες - Βιοτεχνίες & αποθήκες αυτών
 • Ανεξάρτητες αποθήκεςΑνεξάρτητες αποθήκες
 • Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένωνΜονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
 • ΟικοτροφείαΟικοτροφεία
 • Σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμουΣταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμου
 • Σταθμοί αυτοκινήτων χωρίς αντλίες καυσίμουΣταθμοί αυτοκινήτων χωρίς αντλίες καυσίμου
 • Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960
 • Διευκρινιστικές Διαταγές Α.Π.Σ.Διευκρινιστικές Διαταγές Α.Π.Σ.
 • Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα.

  Οριακό σημείο για την διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων" (Φ.Ε.Κ. Α΄32).

  Ως Υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα όπου η υποβολή αίτησης γιά έκδοση οικοδομικής άδειας έγινε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού Δ/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η αίτηση γιά έκδοση οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του.

  Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των Ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988 καθορίσθηκε να είναι δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή την 17-2-1989, για τα δε νέα και υφιστάμενα Ξενοδοχεία ορίσθηκε ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευση του, δηλαδή την 17-3-1988. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα κτίριο είναι νέο ή υφιστάμενο για να εφαρμοσθεί η αντίστοιχη νομοθεσία πυροπροστασίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την οικοδομική άδεια του κτιρίου ή εναλλακτικά οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας, άδεια Ε.Ο.Τ, μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμό Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) που να αποδεικνύει αν το κτίριο είναι υφιστάμενο ή νέο.

   
  © Copyright 2006 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Site Created by Quality & Reliability s.a. and Powered by QCMS