Κοινωνικά μηνύματα
Διαγωνισμός τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου
Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική σελίδα / Δημόσια Δεδομένα
Επιστροφή Είσοδος χρηστών Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Δημόσια Δεδομένα
Περιεχόμενα 1 από 1

Σύμφωνα με το Νόμο 4305/2014 επαναπροσδιορίζεται η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, με την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας.

Σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε επικαιροποιημένη Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΔΕ9465ΧΘ7-ΙΙΕ) στην οποία φαίνονται τα δεδομένα που διατίθενται ανά φορέα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παρέχει τα παρακάτω δεδομένα - στοιχεία και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με την επιφύλαξη των ακόλουθων βασικών όρων όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ), δηλαδή της αναφοράς του δημιουργού, της μη εμπορικής χρήσης και της παρόμοιας διανομής.  

 

Κατηγορίες Συνόλων Δεδομένων που διατίθενται και σε Ανοιχτό Μηχαναγνώσιμο Μορφότυπο

 

Α. Αρχείο Συμβάντων

Δεδομένα που αφορούν τα Δασικά και Αστικά συμβάντα στα οποία επεμβαίνει το Π.Σ.

  • Δασικές Πυρκαγιές 2000-2012 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
  • Δασικές Πυρκαγιές 2013 (Σε μορφή .xls | .xlsx | .csv *)
  • Δασικές Πυρκαγιές 2014 (Σε μορφή .xls | .xlsx | .csv *)
  • Δασικές Πυρκαγιές 2015 (Σε μορφή .xls | .xlsx | .csv *)
  • Δασικές Πυρκαγιές 2016 (Σε μορφή .xls | .xlsx | .csv *)
  • Αστικά Συμβάντα 2014 (Σε μορφή .xls | .xlsx | .csv *)
  • Αστικά Συμβάντα 2015 (Σε μορφή .xls | .xlsx | .csv *)
  • Αστικά Συμβάντα 2016 (Σε μορφή .xls | .xlsx | .csv *)

 

Β. Κατάλογος Βιβλιοθήκης Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Δεδομένα που αφορούν το έντυπο υλικό που διατίθεται στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας κατόπιν δανεισμού.

 

Γ. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός/Hardware

Δεδομένα που αφορούν την υπολογιστική υποδομή σε υλικό για τον φορέα στο σύνολό του.

 

Δ. Πυροσβεστικό Υλικό

Δεδομένα που αφορούν τους κωδικούς ειδών υλικών του φορέα.

 

Ε. Αντικείμενα Εκπαίδευσης

Δεδομένα που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία παρέχεται εκπαίδευση από τον φορέα.

 

ΣΤ. Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών

Δεδομένα που αφορούν τους αριθμούς κλήσης και αριθμούς Fax των Υπηρεσιών του Π.Σ.

 

Ζ. Νομοθεσία Πυροπροστασίας

Δεδομένα που αφορούν την ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας ανά χρήση κτηρίου.

 
 

Η. Πυροσβεστικό Μουσείο

Δεδομένα που αφορούν το αρχειακό υλικό του Π.Σ.

  • Βιβλία (Σε μορφή .xls | .xlsx )
  • Περιοδικά (Σε μορφή .xls | .xlsx )

 

Θ. Πιστώσεις

Δεδομένα που αφορούν στην κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Π.Σ.


*(για να κατεβάσετε το αρχείο στη μορφή .csv, κάνετε δεξί κλίκ και στη συνέχεια όπως επιλέξετε Αποθήκευση δεσμού ως...)

  
 
© Copyright 2006 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Site Created by Quality & Reliability s.a. and Powered by QCMS