Ατζέντα 2018

 

Κοινωνικά μηνύματα
Διαγωνισμός τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου
Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική σελίδα / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (4000) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Επιστροφή Είσοδος χρηστών Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (4000) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

«Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων επί του Πίνακα Εποχικών Πυροσβεστών για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» 31/10/2012

«Διαγραφή Υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».


«Τροποποίηση Διαταγής»02/11/2012

«Τροποποίηση Απόφασης»02/11/2012

«Τροποποίηση Απόφασης».05/11/2012

«Τροποποίηση Διαταγής».05/11/2012

«Διαγραφή Υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης». 09/11/2012

«Πρόσληψη τριάντα δύο (32) ιδιωτών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». 11/12/2012

«Πρόσληψη εκατόν τριάντα ενός (131) εποχικών πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». 11/12/2012 

«Ορισμός τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». 11/12/2012 

"Τροποποίηση απόφασης" 13/12/2012

"Κλήση για φοίτηση επιλαχόντων υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης έτους 2012" 13/12/2012

"Επαναπρόληψη Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης" 08/01/2013

«Διαγραφή Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης». 01/02/2013

«Διαγραφή Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης». 01/02/2013

"Ορισμός τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης επιλαχόντα Πυροσβέστη Πενταετούς υποχρέωσης". 19/02/2013

«Διαγραφή Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης». 20/02/2013

«Πρόσληψη είκοσι δύο (22) επιλαχόντων εποχικών πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». 27/06/2013 

«Ορισμός τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης είκοσι δύο (22) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης.» 27/06/2013

«Επαναπρόσληψη πέντε (5) Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». 12/02/2014

«Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης της κατηγορίας των εποχικών για κάλυψη κενών θέσεων στον διαγωνισμό για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης». 18/05/2015

«Κοινοποίηση αποτελέσματος κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης της κατηγορίας των εποχικών για κάλυψη κενών θέσεων στον διαγωνισμό για τη πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης». 05/06/2015

«Ενημερωτικό σημείωμα προς υποψηφίους επιλαχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα».19/06/2015

Πρόσκληση παραλαβής Δελτίου Υγειονομικών Εξετάσεων Επιλαχόντων Ιδιωτών υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.24//08/2015

«Διενέργεια Υγειονομικών εξετάσεων - Ψυχοτεχνικών & Αθλητικών Δοκιμασιών ιδιωτών υποψηφίων επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης». 16/10/2015

 

Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας | Πανελλήνιες Εξετάσεις | Δράσεις Πυροσβεστικής Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου "ΠΥΡΟΣΥΝ" | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 20/02/2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (4000) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 02/11/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 725 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 725 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/10/2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 50 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 04/09/2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 50 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 24/02/2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 50 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. | Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ATHENS 2011 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 725 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | Πολιτική Twitter | Αναπαραγωγή αντίγραφου παραδοσιακού πυροσβεστικού πελεκιδίου | Συμβουλές | Ατζέντα Π.Σ. | Γραφείο τύπου | Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας | Κοινωνικά τηλεοπτικά μηνύματα | Στρατηγικό Σχέδιο Π.Σ. 2015-2019 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα | Μεταφορά στο πάνω μέρος της σελίδας
 
© Copyright 2006 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Site Created by Quality & Reliability s.a. and Powered by QCMS