Επιστροφή

«Διενέργεια Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται το Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Θα δείτε την Απόφαση του προγράμματος εδώ.

Το Πρόγραμμα ανά ημέρα:

Πέμπτη 04-11-2021

Παρασκευή 05-11-2021

Δευτέρα 08-11-2021

Τρίτη 09-11-2021

Τετάρτη 10-11-2021

Πέμπτη 11-11-2021

Παρασκεύη 12-11-2021

Δευτέρα 15-11-2021

Τρίτη 16-11-2021

Τετάρτη 17-11-2021

Πέμπτη 18-11-2021

Παρασκευή 19-11-2021

fireservice