Επιστροφή

«Κοινοποίηση πινάκων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και  BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.   

Δείτε το έγγραφο της κοινοποίησης εδώ:

Δείτε τον πίνακα Δεκτών υποψηφίων εδώ

Δείτε τον πίνακα Απορριπτέων υποψηφίων εδώ

Δείτε τον πίνακα Βαθμολογικής κατάταξης δεκτών υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εδώ

fireservice