Επιστροφή

«Κύρωση πινάκων επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων) του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων»

Φωτογραφία

Αναρτάται η Απόφαση Κύρωσης πινάκων επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων) του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

fireservice