Επιστροφή

1ο Σχολείο πιστοποιημένων χειριστών ΣμηΕΑ της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Το 1ο Σχολείο Εκπαίδευσης χειριστών ΣμηΕΑ Π.Σ. διεξήχθη με επιτυχία από το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ΣμηΕΑ της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η πτητική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και στη Σταμάτα Αττικής, με τη συμμετοχή δώδεκα (12) εκπαιδευτών και τριάντα εννέα (39) εκπαιδευόμενων από τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Κρήτης.

Οι νέοι πιστοποιημένοι χειριστές ΣμηΕΑ θα κληθούν να στελεχώσουν Ομάδες Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΟΣμηΕΑ), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

 

fireservice