Επιστροφή

2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών (Σ.Α.Ξ.Α.) του Πυροσβεστικού Σώματος

Φωτογραφία

 

Το 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Συνδέσμων Αξιωματικών Ξένων Αποστολών (Σ.Α.Ξ.Α.) του Πυροσβεστικού Σώματος που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κτιρίου «ΦΑΡΟΣ», στο Μαρούσι Αττικής.

Την έναρξη του τριήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου προλόγισαν, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, τονίζοντας από κοινού την αξία και το ρόλο του θεσμού.

Στο πιστοποιημένο πρόγραμμα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συμμετείχαν συνολικά σαράντα δύο (42) Αξιωματικοί από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, που είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου και είχαν πιστοποιηθεί είκοσι τρεις (23) Αξιωματικοί από την Περιφέρεια Αττικής.

Οι εκπαιδευόμενοι της 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς, εκτός από την θεωρητική κατάρτιση που έλαβαν μέσα από τις παρουσιάσεις δεκατεσσάρων (14) εισηγητών από τέσσερις (4) Χώρες (Ελλάδα – Γαλλία – Ρουμανία & Αυστρία) και οκτώ (8) διαφορετικές Διευθύνσεις, τόσο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσο και του Αρχηγείου ΠΣ, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε άσκηση επί χάρτου, προκειμένου να εντρυφήσουν στον αυριανό τους ρόλο, στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Η άσκηση σχεδιάστηκε από τον Επιπυραγό Βασίλη Μπίκα και την Αυστριακή Eva KROEPFL (πιστοποιημένο μέλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού), με την πολύτιμη αρωγή τεσσάρων (4) Αξιωματικών της 1ης εκπαιδευτικής σειράς, σε ρόλο Liaison Officer της χώρας, που ήρθε να συνδράμει στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η ομάδα role-players  αποτελούνταν από τους: Πυραγό Κωνσταντίνο Ζηνέλη, Ανθυποπυραγό Παναγιώτη Βεΐζη, Ανθυποπυραγό Αντιγόνη Αθανασιάδου και Ανθυποπυραγό Αγάθη - Ευαγγελία Φούκα, όλοι τους Αξιωματικοί που έλαβαν μέρος ως Σ.Α.Ξ.Α., στην διάρκεια  των επιχειρήσεων, κατά την αντιπυρική περίοδο του 2021.

Με το πέρας της θεωρητικής και πρακτικής (Table Top Exercise) εκπαίδευσης, οι Σ.Α.Ξ.Α. υποβλήθηκαν σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, ως προαπαιτούμενο για την τελική πιστοποίησή τους.

Στη συνέχεια, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, συνεπικουρούμενος από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης Α.Π.Σ. Αντιπύραρχο Μαρία Φωτοπούλου και τον Τμηματάρχη Οργάνωσης/Δνση Οργάνωσης και Ασφάλειας Α.Π.Σ. Επιπυραγό Βασίλειο Μπίκα, απένειμαν στους Αξιωματικούς που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους:

  • Αντανακλαστικό γιλέκο με το όνομα και την ιδιότητά τους και σακίδιο πλάτης, που θα φέρονται στο πεδίο των επιχειρήσεων καθώς και 
  • Εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε ειδικά για τους Σ.Α.Ξ.Α. (Φωτολεξικό δασικών πυρκαγιών και Ενδεικτικές Οδηγίες Συμπεριφοράς), με σκοπό την υποβοήθηση του έργου τους.

 

Οι Σύνδεσμοι Αξιωματικοί, θα είναι εκείνοι που θα μεταφέρουν τις εντολές των ανωτέρων τους, στις Ευρωπαϊκές, μηχανοκίνητες και πεζοπόρες δυνάμεις, λειτουργώντας ως βασικοί κρίκοι της κοινής αποστολής του Μηχανισμού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της περιουσίας και κυρίως της ανθρώπινης ζωής.

Καθώς η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα, στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις της, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός προβάλλει για μια ακόμη φορά τις θεμελιώδεις αρχές του, που ανταποκρίνονται στην έννοια των λέξεων συνεργασία, αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη.

Πυροσβέστες από έξι (6) Χώρες της Ευρώπης (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ρουμανία και Φιλανδία) που θα προεγκατασταθούν σε Αττική – Λάρισα και Τρίπολη, θα συν-επιχειρήσουν, μαζί με τους Έλληνες Πυροσβέστες, όποτε και εφόσον παραστεί ανάγκη, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο και την απόσταση μετακίνησης από τις Χώρες τους.

Σήμερα, το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει μια ενισχυμένη «δεξαμενή» που αποτελείται από εξήντα πέντε (65) πιστοποιημένους Συνδέσμους Αξιωματικούς Ξένων Αποστολών. Τα συγκεκριμένα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, έχοντας συμμετάσχει στο παρελθόν σε κοινές εκπαιδεύσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, πλέον, διαθέτουν επιπρόσθετα εφόδια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής τους, αλλά και στο νέο project της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό της προεγκατάστασης Ευρωπαίων συναδέλφων πυροσβεστών, οι οποίοι από τον Ιούλιο και μέχρι τέλους Αυγούστου του 2022, θα βρεθούν στην Ελλάδα με πιστοποιημένες μονάδες - Modules του Μηχανισμού, για να συνδράμουν στο έργο της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, ανταλλάσσοντας έτσι εμπειρία και τεχνογνωσία.

fireservice