Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Προδιαγραφή για το είδος:

- Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 1000 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 150.000 €/τεμ. Χ 4 τεμ.

για την υποβολή πρότασης ένταξης του ανωτέρω είδους σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 14/07/2016 έως 31/07/2016.

Οι παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του είδους.

ΠΟ 4Χ4 1000ΛΤ