Επιστροφή

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων» για λογαριασμό του Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας/Public tender for the “Purchase of 3 aircraft as air-surveillance control & management centers” on behalf of the Ministry of Climate Crisis & Civil Protection

/documents/20197/3424364/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_ISR_EKE_23102023+%CE%9A%CE%97%CE%9C%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf/619f4ff6-1f91-401c-8ee3-a83383875683

 

/documents/20197/3424364/%CE%A1%CE%A4%CE%A0546%CE%9C%CE%A9%CE%9D1-%CE%93%CE%93%CE%9B.pdf/778aa16b-5342-470e-9dba-f47dac990f2f

 

/documents/20197/3424364/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91+%CE%99%CE%99_%CE%95%CE%95%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%95.pdf/ce33a3fc-fedf-4610-99e8-b4de29615449

 

/documents/20197/3424364/2023-OJS204-641257-el+%CE%9A%CE%97%CE%9C%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf/0e8852d5-0333-46a0-80a0-a9dbe827958c

 

5-11-2023 1η σειρά διευκρινίσεων:

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (airsurveillance)

Clarifications for the tender «Purchase of 3 aircrafts as air-surveillance control & management centers»

 

13-11-2023 1η τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών:

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια τριών (3) Αεροσκαφών ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (air-surveillance)»

Modification of final submission date for the tender «Purchase of 3 aircrafts as air-surveillance control & management centers»

ESPD μετά τη τροποποίηση

 

20-11-2023 1η τροποποίηση της διακήρυξης:

Τροποποίηση της Διακήρυξης «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (airsurveillance)»

Modification of Τender «Purchase of 3 aircrafts as air-surveillance control & management centers»

 

6-12-2023 2η τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών:

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (airsurveillance)»

Modification of final submission date for the tender «Purchase of 3 aircrafts as air-surveillance control & management centers»

Τροποποιημένο ESPD

 

6-12-2023 2η σειρά διευκρινίσεων:

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (airsurveillance)»

Clarifications for the tender «Purchase of 3 aircrafts as air-surveillance control & management centers»

 

15-12-2023 3η σειρά διευκρινίσεων:

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων (airsurveillance)»

Clarifications for the tender «Purchase of 3 aircrafts as air-surveillance control & management centers»