Επιστροφή

Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς» στην Καλαμάτα

Παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Καπέλιου, πραγματοποιήθηκε σήμερα (25 Μαίου2017), στην Καλαμάτα ημερίδα παρουσίασης του έργου «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς».

Για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέθεσε στην Ένωση Εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. –BYTE Α.Β.Ε.Ε. – SATWAYS LTD» την υλοποίηση του εν λόγω έργου προκειμένου να καλύψει την ανάγκη της πρόληψης αλλά και της έγκαιρης αντιμετώπισης των έκτακτων περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά το Πυροσβεστικό Σώμα. Το έργο θα βρίσκεται σύντομα σε πιλοτική λειτουργία.

Πρόκειται για ένα σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό που παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη, δημιουργία και διάχυση επιχειρησιακής εικόνας σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων μέσω χρήσης έξυπνων συσκευών (smart phones, tablets, PND), αισθητήρων και μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών και πόρων, την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων του πανελλαδικά και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς.

Με την εφαρμογή του έργου αναμένονται σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Θα βελτιωθεί στο μέγιστο η διαχείριση περιστατικών και πόρων σε Πανελλαδικό επίπεδο, ενώ θα επιτυγχάνεται άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με καλύτερο συντονισμό τους. Παράλληλα θα υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση προς τους πολίτες, ώστε να ελαττωθεί όσο το δυνατό περισσότερο η πιθανότητα ύπαρξης θυμάτων και υλικών ζημιών. Τέλος απώτερος σκοπός του έργου είναι να αποκτήσουν οι πολίτες κοινωνική περιβαλλοντική συνείδηση συνειδητοποιώντας ότι η προστασία του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας.

Στο χαιρετισμό που απεύθυνε ο Αρχηγός του ΠΣ μεταξύ άλλων τόνισε «[...]Είναι κοινά παραδεκτό, ότι το μέλλον ορίζεται από το παρόν και η αυτογνωσία του παρόντος μας οδηγεί στην πρόβλεψη του μέλλοντος!

Καλωσορίζουμε λοιπόν, τη νέα ψηφιακή υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, εξελισσόμαστε στο πλαίσιο του επαγγελματισμού και του ρόλου μας, αλλά εξακολουθούμε να προστατεύουμε και επιπλέον να ενημερώνουμε τους πολίτες, οι οποίοι, περιμένουν πολλά από εμάς και με την εμπιστοσύνη και αγάπη που μας δείχνουν, μας έχουν ανεβάσει στα ύψη της εκτίμησής τους και εκεί θα παραμείνουμε, δίνοντας πάντα τον καλύτερο εαυτό μας […]»

Κατόπιν ο κ. Ευθύμης Κουρμούκης, Διευθυντής Τομεακών Έργων και Δράσεων, ΚτΠ Α.Ε, εκπροσωπώντας την κοινωνία της πληροφορίας, καλωσόρισε με τη σειρά του τη συμμετοχή στην παρουσίαση του έργου και ανέφερε μεταξύ άλλων: «[…]το συγκεκριμένο έργο αποτελεί φωτεινό παράδειγμα επιτυχούς υλοποίησης, το οποίο βασίστηκε στο αυτονόητο, αλλά και τις περισσότερες φορές ζητούμενο, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης του φορέα λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, της αναθέτουσας αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και της αναδόχου ένωσης των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. –BYTE Α.Β.Ε.Ε. – SATWAYS LTD[...]»

Ακολούθησε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων ICT Σταθερής και Κινητής, Αντίκλητος Ένωσης και εκπρόσωπος του ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «[…]Ο Όμιλος ΟΤΕ, ο αξιόπιστος συνεργάτης για έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενισχύει την προσπάθεια του Πυροσβεστικού σώματος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την καλύτερη προστασία της ζωής και της περιουσίας μέσα από ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η “Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς” αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ και είμαστε περήφανοι που υλοποιούμε μια «δράση για τα δάση»[…]».

Κατόπιν ο κ. Σπυρίδων Μπακογιάννης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου - Εκπρόσωπος της εταιρείας BYTE Α.Β.Ε.Ε. τόνισε «[…]θα ήθελα κύριε Αρχηγέ να σας ευχαριστήσω για τα στελέχη σας τα οποία συνέβαλαν στο να σχεδιαστεί αυτό το έργο, από τη φάση της διακήρυξης έως και τώρα τη φάση της υλοποίησης. Πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη ευχαρίστηση για τη συνεργασία που έχω μαζί σας αλλά και με τα στελέχη σας[…]»

Στη συνέχεια ο κ. Δημήτριος Διαγουρτάς, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου - Εκπρόσωπος SATWAYS ανέφερε μεταξύ άλλων: «[…]τη σημαντική εμπειρία που έχουμε πάρει εμείς με τη συμμετοχή μας σε όλα αυτά τα έργα στα έντεκα χρόνια της λειτουργίας της εταιρείας την περνάμε στα προϊόντα μας. Τα προϊόντα αυτά συνδυάστηκαν στο βέλτιστο βαθμό με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βγήκαν από τις ομάδες εργασίας, με εντατικό ρυθμό από την αρχή του έργου. Πιστεύουμε ότι έχει υλοποιηθεί μια τελική λύση, η οποία γνωρίζοντας το επίπεδο των άλλων αντίστοιχων συστημάτων στην Ευρώπη, είναι ότι καλύτερο έχουμε βρει σαν υλοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο[...]»

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας και η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλιμπέρτη καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους στην πόλη και εξήραν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Τέλος έγινε η παρουσίαση του έργου από εκπροσώπους της Ένωσης Εταιριών υλοποίησης του έργου, τον Υποπυραγό Μπαρδούτσο Νικόλαο και τον Αρχιπυροσβέστη Καζούκα Βασίλειο.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Αντιστράτηγος ΠΣ Σωτήριος Τερζούδης, ο Συντονιστής Υποστήριξης Επιτελείου ΑΠΣ Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα την Πάτρα Υποστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος Θεόδωρος Λαρέζος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης, οι Διοικητές Καλαμάτας και των Π.Υ. του νομού, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Πελοποννήσου Περικλής Μαντάς, αντιπροσωπεία αξιωματικών και δοκίμων αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, του δασαρχείου, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ένωσης εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. –BYTE Α.Β.Ε.Ε. – SATWAYS LTD» καθώς και αντιπροσωπείες πυροσβεστικών υπαλλήλων.

fireservice