Επιστροφή

Επιβολή διοικητικoύ προστίμου στην Ξάνθη

 

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου στο Νέο Ζυγό Ξάνθης, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Ξάνθης.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice