Επιστροφή

Κοινές εκπαιδεύσεις του Πυροσβεστικού Σώματος με την ΕΛ.ΠΕ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

Φωτογραφία

Σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες, οι αρμόδιες Αρχές, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος στο σημείο του περιστατικού, αποφασίζουν σχετικά με το ασφαλέστερο μέτρο που θα πρέπει, κατά περίπτωση, να δρομολογηθεί, με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας της ζωής και της υγείας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ανάλογων περιστατικών έχουν δρομολογηθεί κοινές εκπαιδεύσεις του Πυροσβεστικού Σώματος με την ΕΛ.ΠΕ. Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. τόσο σε Κέντρα εκπαίδευσης του Εξωτερικού, όσο και εντός του χώρου των Διυλιστηρίων με ενεργή συμμετοχή των στελεχών της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής δεδομένου ότι αυτές οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις SEVESO, αποτελούν μέρος του τομέα ευθύνης της.

Είκοσι εννέα (29) Πυροσβέστες της Π.Υ. Ελευσίνας, συνεκπαιδεύτηκαν με τις Ομάδες Πυρασφάλειας της ΕΛ.ΠΕ. Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης, ήταν η εξοικείωση με τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΠΕ. Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. και η κοινή προετοιμασία με στόχο την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ειδικών συμβάντων.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αναλύθηκαν θεματικές ενότητες σχετικές με την εν θέματι νομοθεσία σε Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Τ.Α.Μ.Ε.) καθώς και οι επιπτώσεις τους και πραγματοποιήθηκε κοινή άσκηση εντός των εγκαταστάσεων με σενάριο την αντιμετώπιση πυρκαγιών υδρογονανθράκων, δισδιάστατων (pool fires) αλλά και τρισδιάστατων πυρκαγιών.

fireservice