Επιστροφή

Κοινοποίηση θεμάτων, σωστών απαντήσεων, πινάκων αποτελεσμάτων και πινάκων επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων ειδικότητας Νομικών στα πλαίσια του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται τα θέματα, οι σωστές απαντήσεις, ο πίνακας αποτελεσμάτων και ο πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων ειδικότητας Νομικών στα πλαίσια του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Η Απόφαση της κοινοποίησης ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ

  1. Θέματα
  2. Σωστές απαντήσεις
  3. Πίνακας Αποτελεσμάτων
  4. Πίνακας Επιτυχόντων
fireservice