Επιστροφή

Κύρωση και κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Φωτογραφία

Κύρωση και κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Δείτε την Απόφαση, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Ικανών ιδιωτών, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Μη Ικανών ιδιωτών, εδώ.

fireservice