Επιστροφή

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπ’ αριθ. 20/2023 Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρ. συστημικοί διαγωνισμοί: 255129, 255130, 255131)