Επιστροφή

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων, ειδικότητας Νομικών, για εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Φωτογραφία

Κοινοποείται το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων, ειδικότητας Νομικών, για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Το πρόγραμμα ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ικανοί υποψήφιοι προς γραπτή εξέταση, ανά αίθουσα: ΠΙΝΑΚΕΣ

 

fireservice