Επιστροφή

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων, ειδικότητας Οικονομικών, για εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Φωτογραφία

Κοινοποιείται το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων,της ειδικότητας των Οικονομικών, για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Το πρόγραμμα ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ικανοί υποψήφιοι προς γραπτή εξέταση, ανά σχολείο και αίθουσα στις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος της
Γκράβας του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα:

  1. 40ο Γυμνάσιο 
  2. 65ο Δημοτικό
  3. 112ο Δημοτικό

 

fireservice