Επιστροφή

Πρόγραμμα συνέντευξης για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Φωτογραφία

Δημοσιεύεται το πρόγραμμα συνέντευξης για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Την απόφαση του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ

Οι ημερομηνίες και ώρα προσέλευσης, ως εξής: Πίνακες

fireservice