Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021 (για την προμήθεια με αγορά των παρακάτω ειδών: μία (1) Συσκευή ανίχνευσης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων με Colorimetric Tubes, δέκα (10) Σετ ανίχνευσης Βιολογικών Πολεμικών Παραγόντων, δύο (2) Συσκευές ανίχνευσης Ραδιοϊσότοπων, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Fourier-Tranform infrared Spectroscopy, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry, μία (1) Συσκευή ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών Παραγόντων Raman Spectrometry Gas Chromatograpgy/Mass spectrometry, τέσσερις (4) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-Electrochemichal & Catalytic Bed Sensor Technology, ένας (1) Ανιχνευτής Multi-Gas Device-PID Sensor technology και δύο (2) Ανιχνευτές Multi-Gas Device-ION Mobility Spectrometry (IMS) Sensor Technology)