Επιστροφή

Διακήρυξη «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα» ​​​​​​​Public tender “Procurement of twenty five (25) amphibious single engine Fire Fighting Aircrafts for the island complexes”

Διακήρυξη «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα»

​​​​​​​Public tender “Procurement of twenty five (25) amphibious single engine Fire Fighting Aircrafts for the island complexes”

Διακήρυξη (με σχέδιο σύμβασης)_Αμφίβια ΑΦ_τελικό

Περίληψη Διαύγεια_Αμφίβια ΑΦ_τελικό

2023-11-30_ESPD

 

27-12-2023 Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα»

Modification of final submission date for the tender « Procurement of twenty five (25) amphibious single engine Fire Fighting Aircrafts for the island complexes »

Διορθωτικό eNotice

 

24-01-2024 1η παροχή διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα»

Clarifications for the tender «Procurement of twenty five (25) amphibious single engine Fire Fighting Aircrafts for the island complexes»