Επιστροφή

03/04/2007 Αιμοδοσία στη Σχολή Πυροσβεστών στα Βίλια

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών, στα Βίλια Αττικής, όπου φοιτά η 71η σειρά Δοκίμων Πυροσβεστών, προκειμένου να ενισχυθεί η τράπεζα αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος.
Το ποσοστό συμμετοχής ήταν, για άλλη μια φορά, εντυπωσιακό. Η πλειοψηφία των Δοκίμων Πυροσβεστών προθυμοποιήθηκε να δώσει αίμα, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό, ότι έχει μπει στο πνεύμα της ανιδιοτελούς προσφοράς, που πρέπει να διακρίνει έναν Πυροσβέστη. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Υγειονομικού, καθώς επίσης της ομάδας Ιατρών και του Υγειονομικού Προσωπικού του αντίστοιχου τμήματος, του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.
Στην αιμοδοσία παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος Αθανάσιος Κότσιας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Παύλος Λάππας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υγειονομικού Υποστράτηγος Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών Πύραρχος Πρέντζας Κων/νος.