Επιστροφή

19/04/2016 Εθελοντική αιμοδοσία του Πυροσβεστικού Σώματος

 
 
Στο πλαίσιο της κοινωφελούς προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), η Υγειονομική Υπηρεσία διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στις 12 και στις 19 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στα Βίλια και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά, αντίστοιχα. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ομάδας ιατρών του Υγειονομικού Προσωπικού του αντίστοιχου τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.
Στην αιμοδοσία παρέστησαν: ο Διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΠΣ, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών, το προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Παραρτήματός της, καθώς και Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Πυροσβέστες.
 
   
 Πυροσβεστική Ακαδημία Κηφισιά
Σχολή Πυροσβεστών Βίλια
   
Σχολή Πυροσβεστών Βίλια
Πυροσβεστική Ακαδημία Κηφισιά