Βιογραφικό Πυράρχου Βασιλείου Βαθρακογιάννη

 

Ο Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1996, αποφοίτησε από την Σχολή Αξιωματικών το 2002, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α στην ειδικότητα: «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει φοιτήσει στις Σχολές: Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε θέματα στελέχωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του οποίου έχει λάβει μέρος σε ασκήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Έχει υπηρετήσει, στην 1η Ε.Μ.Α.Κ., στον 2ο & 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στην Π.Υ. Σάμου, στο Ανακριτικό Γραφείο Αθηνών, στην Πυροσβεστική Ακαδημία και στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Είναι καθηγητής, αν. καθηγητής και εκπαιδευτής, σε Σχολές της Πυροσβεστικής και της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος «Συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης» στο μάθημα «Περιβάλλον Μουσείου και Προληπτική Συντήρηση», ομοίως και στο Διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές» στο μάθημα «Διαχείριση Κινδύνων και Προληπτική Συντήρηση» των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το τμήμα συντήρησης αρχαιοτήτων & έργων τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.