Επιστροφή

Διοικητικά πρόστιμα σε Σέρρες και Ηράκλειο Κρήτης

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών εντός οικοπεδικού χώρου επιχείρησης, στην Δ.Κ. Ροδόπολης του δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξηςαπό ανακριτικούς υπαλλήλους της  ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδόνίας- Π.Υ. Σερρών.

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών , επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο στην περιοχή Κοκκίνι Χάνι του δήμου Χερσονήσου-Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της  ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice