Επιστροφή

Διοικητικό πρόστιμο στη Χαλκιδική

Για καύση σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή της Ορμύλιας στη Χαλκιδική, επιβλήθηκε σήμερα σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice