Επιστροφή

ΔΤ 1702b, 14/05/2007, 16:00, Κοινοποίηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                         14/05/2007

 

 

Κο Βασίλη Πελέκη

Δ/ντη Ειδήσεων ALPHA TV

Με αφορμή ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Τηλεοπτικός Σταθμός σας το Σάββατο 12/05/2007,  σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. H υδατοδεξαμενή, που παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ ως κατεστραμμένη, ήταν εκτός λειτουργίας, καθώς έχει αντικατασταθεί από καινούργια η οποία και βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από αυτή. Η παλαιά βρισκόταν  στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, γεγονός που ήδη έχει γίνει.

2. Για το προσωπικό των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, την ευθύνη για τον εξοπλισμό, ένδυση κ.λ.π.) έχει ο φορέας στον οποίο έχουν ενταχθεί (Γ.Γ.Π.Π., Ο.Τ.Α., σύλλογοι κ.α.)  Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ευθύνη μόνο για τους εθελοντές που ανήκουν στο μητρώο του και για τους οποίους μεριμνά για όλα τα παραπάνω. Για τους εθελοντές των Ο.Τ.Α. το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αναλάβει την εκπαίδευσή τους, την οποία και εκπληρώνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Η ευθύνη για την συντήρηση του οδικού δικτύου εντός των δασών  δεν  ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα. Παρ΄ όλα αυτά κάθε χρόνο κλιμάκια από προσωπικό του Σώματος ελέγχει, επισημαίνει και υποδεικνύει προς τους αρμόδιους φορείς (δασαρχεία, Ο.Τ.Α.) τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο.

4. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται  για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των περιαστικών δασών και αλσών της χώρας για τα οποία υπεύθυνοι είναι οι Ο.Τ.Α.,  με επίβλεψη των κατά τόπους Δασαρχείων.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου

Ιωάννης Σταμούλης

Πυραγός       

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣH:Μ.Μ.Ε.