Επιστροφή

ΔΤ 2532, 18/12/2011, 18:30, Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε σήμερα προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση στο Πυροσβεστικό Σώμα πενήντα (50) θέσεων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών προερχομένων από ιδιώτες και μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ