Επιστροφή

ΔΤ 273, 28/11/2001, 17:45, Συμβάντα

Συνεδρίασε σήμερα, 28/11/2001, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος και επέλεξε για τις κενές θέσεις των Υποστρατήγων, τους παρακάτω:

Αρχιπύραρχο Μουρβάκη Αναστάσιο
Αρχιπύραρχο Κοντογιώργο Αχιλλέα
Αρχιπύραρχο Γεωργιάκο Γεώργιο

Η τοποθέτηση των προαχθέντων θα γίνει με νεώτερη διαταγή.