Επιστροφή

ΔΤ 749, 06/07/2003, 10:30, Σοβαρά συμβάντα

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη σχετική υγρασία), που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα μας, κάνουμε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητές τους που ενέχουν τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς.
Για την αποφυγή πυρκαγιών υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε χρήση γυμνής φλόγας, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, καθώς και οι εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.
Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε συνδυασμό με τον αντιπυρικό σχεδιασμό και την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι παράμετροι που θα διασφαλίσουν τον πολύτιμο φυσικό πλούτο της χώρας.