Επιστροφή

Επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο, για εμπρησμό από πρόθεση

 

Για εμπρησμό από πρόθεση σε ξηρά χόρτα, στην περιοχή Κουλούρι, στη Λάρισα, επιβλήθηκε σε ημεδαπή, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας.  

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice