Επιστροφή

Επιβολή διοικητικού προστίμου για πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, σε απορρίμματα εντός οικοπεδικού χώρου, στον Κόμβο Σίνδου Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε άνδρα Διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice