Διαγωνισμός για την πρόσληψη 1300 Ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης (Ι.Δ.Ο.Χ.)

Έγγραφα
Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ούτε αρχείο media σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα Μέγεθος
Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ούτε αρχείο media σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ούτε αρχείο media σε αυτόν τον φάκελο.