Επιστροφή

Έκδοση ημερολογίου-ατζέντας ημερολογιακού έτους 2019

Φωτογραφία

Το Τμήμα Επικοινωνίας -Αθλητισμού και Εκδόσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, πρόκειται να εκδώσει ημερολόγιο-ατζέντα ημερολογιακού έτους 2019, διαστάσεων 13,8Χ20 εκ., σε απόχρωση του κόκκινου, από δερματίνη με εξώγαζο περιμετρικά και εσωτερικό χαρτί λευκό, με ευρετήριο στο πλάι, καθώς και ένθετο τηλεφωνικό κατάλογο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας, δείγμα της οποίας θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική μας σελίδα http://www.fireservice.gr

Η αξία του ημερολογίου-ατζέντας ανέρχεται στην τιμή των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών 5,30 € ανά τεμάχιο.

Οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν και με καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοεμβρίου 2018, κατάσταση ανά Υπηρεσία, με τον αριθμό ημερολογίων-ατζεντών που επιθυμούν οι υπάλληλοί τους. Η συγκεντρωτική κατάσταση να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: disse5@psnet.gr και να γίνεται υποχρεωτικά επιβεβαίωση για την ορθή αποστολή του e-mail, στα τηλ. 213 215 7744 – 46.

Πέραν της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη άλλες παραγγελίες. Σε περίπτωση που οι παραγγελίες ξεπεράσουν τον αριθμό των τυπωμένων ημερολογίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώσει η κάθε Υπηρεσία, να το καταθέσει μετά την παραλαβή των ημερολογίων-ατζεντών, και το αργότερο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019, στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», με αριθ. 139/296000-16. Το απόκομμα της κατάθεσης, να αποσταλεί άμεσα μετά την κατάθεση στο Γραφείο του Περιοδικού (Ριζαρείου 1 & Μικράς Ασίας, 152 33 Χαλάνδρι). Υπεύθυνοι για την όλη διαδικασία παραλαβής και πληρωμής των ατζεντών είναι οι Διοικητές και Προϊστάμενοι του Σώματος με συνήθη αλληλογραφία.

Το Τμήμα Επικοινωνίας –Αθλητισμού και Εκδόσεων/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ., σύμφωνα με τις υποβληθείσες καταστάσεις, να αποστείλει στις Υπηρεσίες, τις ποσότητες των ειδών που έχουν παραγγελθεί.