• Επιλογή
 • ΑΡΧΗΓΟΣ
 • Αρχηγείο
 • Γενικές πληροφορίες
 • Γραφείο τύπου
 • Εθελοντές
 • Περιοδικό
 • Πυρασφάλεια
 • Επιλογή περιφέρειας
 • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. K ΘΡΑΚΗΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΚΕΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 • Επιλογή Υπηρεσίας
Στοιχεία Υπηρεσίας
Υπηρεσία:ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση:ΜΟΥΡΟΥΖΗ 4
Πόλη:ΑΘΗΝΑ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ)
T.K:10674
e-mail:
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Αναγγελία Πυρκαγιάς 199
Τηλεφωνικό Κέντρο2132157500
Τηλεφωνικό Κέντρο2132158000
Αποστολή Email