Επιστροφή

«Κατάταξη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) επταετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται η Απόφαση Κατάταξης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) επταετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

fireservice