Επιστροφή

«Κοινοποίηση πινάκων αποτελεσμάτων, κληρωθέντων θεμάτων καθώς και σωστών απαντήσεων του διαγωνισμού πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, με κατατακτήριες εξετάσεις»

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται οι πίνακες αποτελεσμάτων του διαγωνισμού πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, με κατατακτήριες εξετάσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κοινοποιούνται επίσης τα κληρωθέντα θέματα του διαγωνισμού, καθώς και οι σωστές απαντήσεις ανά ερώτηση, ως εξής:

  1. Στοιχεία Φυσικής & Χημείας
  2. Δημόσιο Δίκαιο & Πυροσβεστική Νομοθεσία
  3. Πολιτική Οικονομία & Δημόσιο Λογιστικό

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

fireservice