Επιστροφή

«(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)Κοινοποίηση πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων μετά των υγειονομικών εξετάσεων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων»

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται ο πιίνακας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ικανών και μη ικανών υποψηφίων μετά των υγειονομικών εξετάσεων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Θα δείτε το έγγραφο της κοινοποίησης εδώ

Τροποποίηση απόφασης

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 

fireservice