Επιστροφή

Ανάρτηση Πινάκων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Φωτογραφία

 

Ορισμός διδακτικού προσωπικού στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

fireservice