Επιστροφή

Δωρεά Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά των πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να δωρίσει άμεσα στο Πυροσβεστικό Σώμα εξοπλισμό αξίας 100.000€.

Η εξειδίκευση της δωρεάς σε είδος θα γίνει σε επόμενο χρόνο.

fireservice