Επιστροφή

Έκδοση ημερολογίου-ατζέντας ημερολογιακού έτους 2021

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, προτίθεται να εκδώσει ημερολόγιο-ατζέντα ημερολογιακού έτους 2021, διαστάσεων 14Χ21 εκ., σε απόχρωση tobacco και εσωτερικό χαρτί ivory, καθώς και ένθετο τηλεφωνικό κατάλογο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας.

Οι Διοικητές/Προϊστάμενοι των Κεντρικών & Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν και με καταληκτική ημερομηνία την 10 Δεκεμβρίου 2020, τον ακριβή αριθμό των ημερολογίων- ατζεντών έτους 2021 που επιθυμούν να προμηθευτούν οι υπάλληλοί τους. Η συγκεντρωτική κατάσταση να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail aps.disse.dimsxes@psnet.gr με την υποχρέωση να γίνεται η επιβεβαίωση για την ορθή αποστολή του e-mail, στα τηλ. 213 215 7744 – 46.

Η αξία του ημερολογίου-ατζέντας ανέρχεται στην τιμή των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (5,30 €) ανά τεμάχιο.

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώσει η κάθε Υπηρεσία, να το καταθέσει μετά την παραλαβή των ημερολογίων-ατζεντών, και το αργότερο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2021, στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», με αριθ. 139/296000-16. Το απόκομμα της κατάθεσης, να αποσταλεί άμεσα μετά την κατάθεση στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων /Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ με συνήθη αλληλογραφία. Υπεύθυνοι για την όλη διαδικασία παραλαβής και πληρωμής των ημερολογίων είναι οι ως άνω αναφερόμενοι .

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ., σύμφωνα με τις υποβληθείσες καταστάσεις, θα αποστείλει στις Υπηρεσίες, τις ποσότητες των ειδών που έχουν παραγγελθεί.

fireservice