Επιστροφή

Κοινοποίηση αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται οι αναμορφωμένοι πίνακες υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.

Δείτε την απόφαση κοινοποίησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), εδώ.

Δείτε τον πίνακα επιστημονικού προσωπικού, εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικού προσωπικού, εδώ.

fireservice