Επιστροφή

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων για εισαγωγή, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ανακοινώθηκε ο πίνακας υποψηφίων που πρόκειται να υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Πίνακας υποψηφίων

fireservice