Επιστροφή

Κύρωση πινάκων, όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως επιλαχόντες - επιτυχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, κατ’ εκτέλεση της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν. 4662/ 2020 (Α΄27)

Φωτογραφία ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΣΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ fireservice