Επιστροφή

Μηνύματα Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας για τις ημέρες του Πάσχα

Φωτογραφία

 

Μήνυμα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Μήνυμα Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων

Μήνυμα Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

Μήνυμα Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

Μήνυμα Επιτελάρχη Πυροσβεστικού Σώματος

 

 

fireservice