Επιστροφή

Ο Όμιλος Affidea αναγνωρίζει το έργο των Πυροσβεστών που κάθε χρόνο ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.

Φωτογραφία

Ο Όμιλος Affidea αναγνωρίζει το έργο των Πυροσβεστών που κάθε χρόνο ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.

Στo πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea στέκονται δίπλα στο Πυροσβεστικό Σώμα και προσφέρουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πυροσβέστες που προστατεύουν καθημερινά ζωές και περιουσίες και μετέχουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2022, οι πυροσβέστες, θα μπορούν να απευθύνονται στα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea ώστε να διενεργήσουν δωρεάν τον ετήσιο έλεγχο υγείας τους. Για την ταυτοποίησή τους θα πρέπει να επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Οι εξετάσεις δεν απαιτούν ραντεβού, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Διαγνωστικό Κέντρο της περιοχής τους, ώστε να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Συγκεκριμένα οι εξετάσεις που παρέχονται περιλαμβάνουν Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών, Σάκχαρο, Ουρία, Ολικά Λιπίδια, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Κρεατινίνη, Αθηρωματικός Δείκτης, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Γ-gt, SGOT, SGPT.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις που παρέχονται καθώς και τα κέντρα με τα σημεία εξυπηρέτησης δίδονται στους παρακάτω συνδέμους:

https://bit.ly/3P0yleR

https://bit.ly/3Su2M06    

fireservice