Επικαιρότητα

13/08/2020
Κυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 50108 οικ. Φ.211.5/13-08-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΖ546ΜΤΛΒ-Θ54) απόφαση Αρχηγού ΠΣ ο οριστικός πίνακας βαθμολογικής κατάταξης δεκτών υποψηφίων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK - 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

12/08/2020
Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων για εισαγωγή, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ)

07/08/2020
Κυρώθηκαν οι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του διαγωνισμού, της υπ΄αριθ. 29031 Φ. 300.1/22-05-2020 (ΑΔΑ: 69Σ346ΜΤΛΒ-ΣΟΜ) απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 29428 Φ. 300.1/25-05-2020 (ΑΔΑ: 68ΜΕ46ΜΤΛΒ-2Υ7) και συμπληρώθηκε με την 39323 Φ.300.1/03-07-2020 (ΑΔΑ: Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3).

06/08/2020
Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη εκπροσώπησε ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου Π.Σ. Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, στην τελετή παράδοσης ενός υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος, που πραγματοποιήθηκε χθες, 5 Αυγούστου 2020, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας.

05/08/2020
Συνδρομή της Ελλάδας στον Λίβανο με ομάδα έρευνας και διάσωσης από την ΕΜΑΚ

31/07/2020
«Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων»

29/07/2020
Κοινοποίηση πινάκων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

25/07/2020
Αναφορικά με την ανακοίνωση του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ για την πυρκαγιά στις Κεχριές Κορινθίας, σημειώνονται τα εξής

22/07/2020
Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, στον Καρέα, στη μνήμη των πεσόντων Αρχιπυροσβεστών Μαλούκου Δημητρίου και Μαυραειδή Θεμιστοκλή, του Πυροσβέστη Διαβολή Αλέξανδρου, καθώς και του Εθελοντή Πυροσβέστη Καραμολέγκου Δημητρίου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στο δάσος του Καρέα στον Υμηττό, στις 22 Ιουλίου 1998

17/07/2020
«Ενημέρωση υποψηφίων επιτυχόντων - επιλαχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για κάλυψη των διακοσίων δύο (202) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα επί των διαδικασιών του διαγωνισμού - Υγειονομικών Εξετάσεων»