Επιστροφή

«Διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται η υπ' αριθ. 26930 οικ. Φ. 211.1/20-05-2024 Διαταγή Α.Π.Σ. με θέμα «Διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

fireservice