Επιστροφή

«Διενέργεια πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη εξήντα τριών (63) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες- επιλαχόντες διαγωνισμού - Ενημέρωση υποψηφίων»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται το υπ' αριθ. 27268 οικ. Φ. 211.1/22-05-2024 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα «Διενέργεια πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη εξήντα τριών (63) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες- επιλαχόντες διαγωνισμού - Ενημέρωση υποψηφίων».

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.

fireservice