Επιστροφή

«Διενέργεια Υγειονομικών εξετάσεων για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται το Πρόγραμμα Υγειονομικών εξετάσεων για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αναρτώνται επίσης οι συνημμένοι πίνακες ανά ημέρα και ώρα εξέτασης:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11-10-2021

ΤΡΙΤΗ 12-10-2021

ΠΕΜΠΤΗ 14-10-2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-10-2021

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-10-2021

ΤΡΙΤΗ 19-10-2021

ΠΕΜΠΤΗ 21-10-2021

fireservice